Kraul - správna poloha tela

Správna poloha tela pri kraule je jedným z dôležitých prvkov správnej plaveckej techniky. Telo plavca sa snažíme držať čo najviac vo vodorovnej polohe, pri ktorej sú ramena trochu vyššie ako boky. Najnižšie je spodná časť hrudníka. Pri výdychu rozráža hladinu temeno hlavy. Uhol medzi hladinou a pozdĺžnou osou tela sa mení v závislosti na rýchlosti plávania. Pri pomalom plávaní je tento uhol 5-10 stupňov, pri rýchlom plávaní 2-0 stupňov.

 2021-06-18 10-27

V priebehu jednotlivých záberov rúk sa horná časť trupu vychyľuje okolo pozdĺžnej osy. Toto vychýlenie má byť tak veľké, aby vytvorilo optimálne podmienky pre záber rúk. Uhol maximálneho vychýlenia sa pohybuje v rozmedzí 40-75 stupňov a doba približne súhlasí s dobou prvej časti záberu.

Plavec môže vyvinúť v bočnej polohe väčšiu silu napriek tomu aby sa tým zvýšil odpor vody. Primeraný rytmus ramien vytvára tiež dobré podmienky pre nádych a prenos rúk.