Technika plávania

Technika plávania vychádza vo svojich hrubých rysoch z pravidiel, ktorých v súčasnej dobe vymedzujú štyri plavecké štýly:

  • prsia
  • motýlik
  • znak
  • kraul

V polohovom závode pláva jednotlivec štyri rovnako dlhé úseky v poradí motýlik, znak, prsia a kraul. Technika správneho plávania je založená na správnom štarte, samotnom plávaní na trati a obrátky.

Pokiaľ hodnotíme plaveckú techniku, sústreďujeme sa predovšetkým na možnosti pohybového aparátu pri danom plaveckom štýle. Miera využitia týchto možností je vyjadrená účinnosťou plaveckej techniky. Účinná plavecká technika sa prejavuje navonok vo väčšej rýchlosti plávania. K zlepšeniu techniky slúžia rôzne technické cvičenia a tréningové pomôcky, ktoré nájdete v našom obchode.

technika plávania banner